login:
hasło:

Cele warsztatów

Zapraszamy studentów i niedawnych absolwentów reżyserii rosyjskich i polskich szkół filmowych do udziału w czterech warsztatach prowadzonych przez filmowców z Rosji i Polski. Chcemy, by podczas warsztatów powstały krótkie filmy dokumentalne zrealizowane przez Rosjan w Polsce, a przez Polaków – w Rosji. Najlepsze filmy pokażemy na specjalnych publicznych projekcjach w Moskwie i Warszawie. Niewykluczona jest też ich emisja w telewizjach obu krajów.

Szukamy młodych artystów, którzy chcieliby spróbować sił w stworzeniu własnej, osobistej wizji kraju sąsiedniego, trzymając się kilku formalnych założeń:

  1. Bohaterami filmu powinny być dwie postaci mające wspólny zakres doświadczenia (mieszkańcy tego samego domu, pracownicy tego samego zakładu pracy, członkowie jednej rodziny, stowarzyszenia, partii, grupy rówieśniczej itp.), a jednocześnie pod jakimś względem drastycznie ze sobą kontrastujący – w sposobie bycia, wyglądzie, poglądach na świat, wyznawanej hierarchii wartości.
  2. Uczestnicy z Polski realizują filmy w Rosji, pod opieką tutora rosyjskiego, a Rosjanie w Polsce pod opieką tutora polskiego.
  3. Czas trwania filmu – 13 lub 26 min.
  4. Technologia realizacji – DV.

Nie wiem, jak przychodzi pomysł. To jest coś, co przychodzi. A skąd? To się bierze ze wszystkiego, czego do tej pory dotknęliśmy w życiu.

Krzysztof Kieślowski

Forum „Rosja - Polska. Nowe Spojrzenie” jest częścią projektu „Sezon Rosyjski w Polsce. Sezon Polski w Rosji. Warszawa – Moskwa. Moskwa – Warszawa 2004-2005” organizowanego przez Instytut Adama Mickiewicza.

Patronat nad warsztatami dokumentalnymi „Rosja - Polska. Nowe spojrzenie” objął Minister Kultury RP.

Projekt współfinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej

Patronat medialny:

Sponsor projektu:

<< powrót do strony głównej

 
 

8888888888888888

8888888888888888

123

1265486

123

123

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

Raport z I i II edycji projektu

Relacja z pokazów w Polsce

Filmy projektu "Rosja - Polska. Nowe spojrzenie"

Premiery naszych filmów

Nasze sukcesy na festiwalach w Polsce i na świecie

O projekcie napisali...

    dla redakcji