login:
hasło:

Współpracownicy i instytucje wspierające

Instytut Adama Mickiewicza


dr Grzegorz Wiśniewski – koordynator generalny projektu „Sezon Rosji w Polsce/Sezon Polski w Rosji – Warszawa-Moskwa/Moskwa-Warszawa 2004-2005”. Ukończył Akademię Medyczną w Poznaniu, doktoryzował się w dziedzinie kulturoznawstwa w Akademii Nauk Społecznych w Moskwie. Od ponad ćwierćwiecza pracuje w sferze organizacji życia kulturalnego i promocji kultury polskiej za granicą - m.in. jako wicedyrektor Ośrodka Informacji i Kultury Polskiej w Moskwie (1988-1992) oraz wicedyrektor Departamentu Sztuki Ministerstwa Kultury (1995-1997). Działa też jako eseista, publicysta i tłumacz literatury rosyjskiej. Od 2000 roku jest sekretarzem Zarządu Głównego Związku Literatów Polskich.

Fundacja Ośrodka Karta

Fundacja Ośrodka Karta - niezależna organizacja pozarządowa (o statusie organizacji pożytku publicznego) zajmująca się dokumentowaniem i upowszechnianiem historii najnowszej Polski i Europy Wschodniej, niesieniem wiedzy o człowieku współczesnym i szerzeniem tolerancji i demokracji.

Więcej informacji znajdziecie na stronie internetowej Fundacji Ośrodka Karta

Wyższe Kursy Scenarzystów i Reżyserów


Wyższe Kursy Scenarzystów i Reżyserów - Kursy powstały w 1963 roku w Moskwie. Absolwenci Kursów stanowią niemal połowę ze współczesnych scenarzystów i reżyserów rosyjskich. To, co wyróżnia Kursy spośród innych rosyjskich Instytutów Kinematografii to odejście od formalnego akademizmu na rzecz indywidualnego podejścia do każdego studenta. W ciągu długoletniej działalności instytutu na Kursach wykładali m.in. A. Adabaszjan, G. Daneluja, E. Lotjan, W. Meńszow, A. Mitta, N. Michałkow, W. Motyl, S. Sołowiew, A. Tarkowski i P. Todorowski.

Więcej informacji znajdziecie na stronie internetowej Wyższych Kursów Scenarzystów i Reżyserów 

Ambasada RP w Moskwie

Ambasada w internecie: www.polandemb.ru

Konsulat RP w Sankt Petersburgu

Konsulat w internecie: www.konsulatrp.ru

Nie wiem, jak przychodzi pomysł. To jest coś, co przychodzi. A skąd? To się bierze ze wszystkiego, czego do tej pory dotknęliśmy w życiu.

Krzysztof Kieślowski

Forum „Rosja - Polska. Nowe Spojrzenie” jest częścią projektu „Sezon Rosyjski w Polsce. Sezon Polski w Rosji. Warszawa – Moskwa. Moskwa – Warszawa 2004-2005” organizowanego przez Instytut Adama Mickiewicza.

Patronat nad warsztatami dokumentalnymi „Rosja - Polska. Nowe spojrzenie” objął Minister Kultury RP.

Projekt współfinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej

Patronat medialny:

Sponsor projektu:

<< powrót do strony głównej

 
 

8888888888888888

8888888888888888

123

1265486

123

123

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

Raport z I i II edycji projektu

Relacja z pokazów w Polsce

Filmy projektu "Rosja - Polska. Nowe spojrzenie"

Premiery naszych filmów

Nasze sukcesy na festiwalach w Polsce i na świecie

O projekcie napisali...

    dla redakcji